Thay mặt HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VIETHOAN, tôi trân trọng cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm và hỗ trợ của Quý vị cổ đông, đặc biệt là sự nhiệt tình ủng hộ của Quý khách hàng trong suốt thời gian qua. Đồng thời, tôi cũng cảm ơn sự nỗ lực, quyết tâm phấn đấu của Ban điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên của Công ty, đã đưa VietHoan đi từ thành công này đến thành công khác, để mỗi khi nhắc đến thương hiệu VietHoan, mọi người sẽ nghĩ ngay đến những giá trị hoàn mỹ.
Tôi xin kính chúc toàn thể Quý vị luôn luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

In nội dung này